Базовий курс з питань застосування МСФЗ (32 ак.години)

Практичний курс (32 ак. годин):

За програмою

«Базовий курс з питань застосування МСФЗ»,

 

№ п/п Зміст Годин
  День 1  
  I.                Загальна частина  
1.1 Склад та структура фінансової звітності за МСФЗ

·        Поняття фінансової звітності

·        Склад фінансової звітності

·        Загальні характеристики суб’єкта, що звітує

·        Оцінка економічного середовища та здатності підприємства продовжувати діяльність

1,5
1.2 Облікова політика, облікові оцінки та виправлення помилок (МСБО 8)

·        Виклад застосованих облікових політик

·        Зміни в облікових політиках

·        Облікові оцінки

·        Виправлення помилок

1
  II.              Баланс  
2.1 Запаси (МСБО 2)

·        Сутність та класифікація

·        Первісна оцінка

·        Подальша оцінка запасів

·        Особливості списання

·        Визнання у складі витрат

·        Розкриття інформації

1,5
2.2 Необоротні активи (МСБО 16,38,40 та МСФЗ 5))

·        Визнання та класифікація

·        Первісна оцінка

·        Подальша оцінка

·        Амортизація

·        Бухгалтерський облік операцій з НОА

·        Подання та розкриття НОА у фінансовій звітності

4
  День 2  
2.3 Зменшення корисності активів (МСБО 36)

·        Ознаки та фактори можливого зменшення корисності

·        Тестування активу на знецінення

·        Витрати на вибуття

·        Оцінка майбутніх потоків грошових коштів

·        Дисконтування

·        Сторнування збитку від зменшення корисності

1
2.4 Розрахунки з працівниками (МСБО 19, 26)

·        Визначення

·        Класифікація виплат та програм

·        Оцінка вартості послуг

·        Короткострокові виплати

·        Програми з визначеною виплатою

·        Програми з визначеним внеском

·        Актуарні припущення

·        Розкриття у примітках

1
2.5 Оренда (МСФЗ 16)

·        Мета та сфера регулювання МСФЗ 16

·        Визнання та оцінка оренди у орендаря

·        Визнання та оцінка оренди у орендодавця

·        Модифікація орендних відносин

·        Бухгалтерський облік орендних операцій

·        Особливості операцій з оренди землі

·        Подання та розкриття оренди у звітності

4
2.6 Грошові кошти та їх еквіваленти, звіт про рух коштів (МСБО7)

·        Історія виникнення

·        Сутність та визнання

·        Особливості оцінки

·        Звіт про рух коштів

·        Розкриття інформації

2
  День 3  
2.7 Фінансові інструменти: визнання та класифікація(МСБО 32, 39, МСФЗ 7, 9)

·        Фінансовий інструмент як елемент звітності

·        Фінансові активи

·        Фінансові зобов’язання

·        Інвестиції в інструменти капіталу

·        Подання та розкриття у звітності

4
  III.            Операції та їх результати  
3.1 Доходи діяльності (МСФЗ 15)

·        Мета та сфера регулювання МСФЗ 15

·        Договір з замовником

·        Встановлення та виконання зобов’язань за договором

·        Ціна операції та її розподіл

·        Програми лояльності

·        Визнання доходу при виконанні зобов’язань

3
3.2 Державні гранти (МСБО 20)

·        Сутність та особливості визнання

·        Облік державних грантів

·        Особливості подання інформації про державні гранти

·        Погашення грантів

·        Розкриття інформації

1
  День 4  
3.3 Податок на прибуток (МСБО 12)

·        Прибуток до оподаткування: обліковий та податковий аспекти

·        Механізм розрахунку тимчасових різниць за МСФЗ

·        Різниці у вітчизняній податковій практиці

·        Сплата податку на прибуток та звітування

·        Розкриття інформації

2
  IV.            Інші питання переходу  
4.1 Забезпечення, умовні активи та зобов’язання (МСБО 37)

·        Зобов’язання та забезпечення

·        Умовні зобов’язання

·        Умовні активи

1
4.2 Події після звітної дати (МСБО 10)

·        Ідентифікація подій після звітного періоду

·        Події першої групи

·        Події другої групи

·        Розкриття інформації

1
4.3 Розкриття інформації про пов’язані особи (МСБО 24)

·        Ідентифікація пов’язаних сторін

·        Операції з пов’язаними сторонами

·        Розкриття інформації

·        Підприємства, пов’язані з органами влади: особливості розкриття інформації

1
4.4 Проміжна фінансова звітність (МСБО 34)

·        Визначення

·        Повна та стисла звітність

·        Розкриття у примітках

1
4.5 Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)

·        Сфера застосування

·        Звітні дати

·        Ключові трансформаційні коригувння

·        Склад першої звітності за МСФЗ

·        Особливості складання приміток при першій звітності

2

 

За детальною інформацією звертайтесь за номерами +38(099)231-75-76  +38(063)498-09-86

або залиште свої контактні данні