Трансформація за МСФЗ

Трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ

 

Назва етапу Час, люд.-днів
Підготовка річної фінансової звітності 20-30 за рік
1) Аналіз застосовуваних облікових політик, та розроблених облікових оцінок стосовно залишків активів, зобов’язань та капіталу ( січень 2020) 2-3
2) Підготовка початкового трансформаційного файлу на дату переходу на МСФЗ, який включатиме перехідний баланс узгодженням чистих активів на дату переходу; 3-5
3) Трансформація відповідно до МСФЗ статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на кінець порівняльного періоду 5-7
4) Трансформація відповідно до МСФЗ статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за порівняльний рік 3-5
5) Підготовка відповідно до вимог МСФЗ Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за порівняльний рік 1-2
6) Підготовка Приміток до річної фінансової звітності за порівняльний рік відповідно до вимог МСФЗ 5-7
7) Підготовка основних форм та приміток до фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ за звітний рік 7-14
8) Підготовку повного комплекту першої фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ за звітний рік 2-3
Підготовка проміжної фінансової звітності 9-14 за квартал
9) Підготовка трансформаційного файлу у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), решти форм та приміток до них за проміжний звітний період 8-12
10) Підготовку стислого комплекту проміжної фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ 34 1-2

Є питання – телефонуй

(099)231 75 76 (063)498 09 86

або залишай свій контактний номер і ми передзвонимо