Новий облік орендних операцій та ПДВ

НОВИЙ ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ПДВ

№ 11  Від 25 листопада, 2019 – ПРАКТИКА МСФЗ

 

Завершується 2019 рік, який став для багатьох підприємств, що звітують за МСФЗ, першим роком, коли угоди з операційної оренди активів належало обліковувати на балансі орендаря.

Вийшли десятки публікацій, однак більшість з них обходили проблемне питання врахування ПДВ в орендних операціях. І бухгалтера-практики самостійно визначаються з підходами, тим більше що МСФЗ 16 «Оренда» дає широку свободу професійному судженню. Все ж наше професійне судження повинно бути в рамках, дозволених самими стандартами.

 

Первісні оцінки за стандартами

Якщо взяти відносини операційної оренди за новими правилами, то тут, крім МСФЗ 16, «працюють» одразу ще кілька стандартів (див. табл.1):

Таблиця 1

Основна нормативна база з обліку орендних операцій  у орендаря

Назва стандарту Предмет регулювання
МСБО 16 «Основні засоби» Частково регулює порядок формування первісної вартості активів з права користування, їх амортизації, подальшого утримання і переоцінки
МСБО 41 «Інвестиційна нерухомість» Регулює всі стадії визнання та подальшого обліку орендованих об’єктів нерухомості, що передаються у суборенду
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Регулює визнання та подальші оцінки орендних зобов’язань
МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» Встановлює правила оцінки орендних зобов’язань, номінованих у нефункціональній валюті
МСБО 23 «Витрати на позики» Встановлює критерії для можливості капіталізації фінансової частини орендних платежів
МСБО 36 «Зменшення корисності активів» Визначає фактори та умови, коли актив з права користування підлягає знеціненню, або коли відбувається відновлення його корисності.

Розберемо практичну ситуацію договором операційної оренди.

Продовження читайте за посиланням

http://www.gaap.in.ua/archives/7414