Особливості формування річного звіту підприємствами що звітують за МСФЗ

Семінар-практикум

Особливості формування річного звіту підприємствами, що звітують за МСФЗ

13 лютого 2020 з 10:00 до 17:30

Сергій Рогозний

Сергей Рогозный

Олександр Ничипорук

Олександр Ничипорук

Олена Харламова

Адреса проведення : м.Київ вул.Хрещатик 7/11

посчаток о 10:00

1 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

(доповідач – Сергій Рогозний)

1.1.  Фінансова звітність

1.2.  Звіт про управління

1.3.  Звіт про корпоративне управління

1.4.  Інші звіти

2 СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

(доповідач – Олена Харламова)

2.1.  Основні форми звітності

2.2.  Загальна інформація про підприємство, інформація про умови діяльності, основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності

2.3.  Ключові моменти в розкритті облікової політики

2.4.  Облікові оцінки та припущення

2.5.  Розкриття інформації про нові стандарти та їх вплив на фінансову звітність

2.6.  Розкриття інформації по об’єктам обліку і статтям фінансової звітності

2.7.  Події після звітної дати та розкриття іншої інформації

3 ФОРМУВАННЯ ПРИМІТОК ДО СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

(доповідач – Сергій Рогозний)

3.1.  Основні засоби та інші необоротні активи

3.2.  Запаси та біологічні активи

3.3.  Фінансові активи та зобов’язання

3.4.  Розрахунки з персоналом та іншими суб’єктами

3.5.  Оренда у орендаря та орендодавця

3.6.  Доходи та витрати операційної діяльності

3.7.  Поточний та відстрочений податок на прибуток

4 ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ ДО ЗВІТНОСТІ

(доповідач – Сергій Рогозний)

3.1.  Справедлива вартість

3.2.  Управління фінансовими ризиками

3.3.  Пов’язані особи

3.4.  Сегментна звітність

5 ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

(доповідачі – Олена Харламова, Олександр Ничипорук)

4.1.  Основні принципи та етапи трансформації

4.2.  Автоматизація процесів обліку та звітування за МСФЗ

4.3.  Електронні методи звітування з використанням таксономії XBRL

6 Питання та відповіді
7 Святковий фуршет з шоу-програмою 
Вартість участі 3600 грн  знижка – 30% до 6 лютого 2020 року = 2520 грн ( за 1 учасника)