ГЛАВА 9.Міжнародні стандарти про окремі види фінансової звітності

9.1. Перше застосування МСФЗ

 

Коли підприємство використовує міжнародні стандарти із самого початку своєї діяльності, то особливих питань щодо першого застосування не виникає. Проте у вітчизняній практиці більш поширеною є ситуація, коли підприємства здійснюють перехід із національних стандартів на міжнародні добровільно або з огляду на нові законодавчі вимоги. Надто актуальним це є у контексті оновлення Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що розширив коло суб’єктів МСФЗ-звітності з 2018 року. За таких умов необхідно використовувати обґрунтований підхід до процесу складання та подання першої звітності за МСФЗ.

 

Сутність та призначення першої звітності

Підприємствам, які ухвалили рішення про перехід на МСФЗ, при складанні своєї першої річної звітності за МСФЗ слід керуватися вимогами МСФЗ (IFRS). 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Під першою фінансовою звітністю за МСФЗ зазначений стандарт розуміє першу річну фінансову звітність, у якій підприємство застосовує МСФЗ шляхом чіткого та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ.

Під час складання першої звітності за МСФЗ підприємству надзвичайно важливо подати високоякісну інформацію. В МСФЗ 1 передбачено, що така інформація має бути прозорою та порівнюваною, а також виконувати роль відправної точки для обліку за МСФЗ. При цьому важливо, щоб витрати на отримання необхідної інформації не перевищували її вигоди для користувачів.

Зверніть увагу на те, коли саме виникає необхідність у застосуванні вимог МСФЗ 1 (схема 9.1.1).

Схема 9.1.1. Сфера застосування МСФЗ 1

Зазначимо також, що для підприємств, які складали звітність за МСФЗ раніше, але потім кілька звітних періодів таку звітність не подавали, МСФЗ 1 дозволяє вибір: зробити ретроспективний перерахунок, так ніби звітність за МСФЗ складалась постійно, чи застосувати МСФЗ 1.

Для вітчизняних підприємств питання першого застосування МСФЗ було вкрай актуальним у 2011—2012 рр., коли подання звітності за МСФЗ стало обов’язковим на законодавчому рівні для публічних акціонерних товариств, банків та страхових компаній.

Наступною суттєвою передумовою для першого застосування МСФЗ окремими підприємствами стало оновлення у 2017 р. Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У Законі переглянуто перелік суб’єктів, для яких вимога щодо складання МСФЗ-звітності є обов’язковою з 2018 року (таблиця 9.1.1). Як наслідок коло суб’єктів МСФЗ-звітності розширено, і для новачків важливим є застосування вимог МСФЗ 1.