Короткий курс для практиків з МСФЗ

Перехід на МСФЗ є глобальним трендом. І ми не можемо його ігнорувати, особливо в контексті задекларованого євроатлантичного курсу розвитку України.

До вашої уваги книга “МСФЗ: Короткий курс для практиків”, у якій подано витяги з оприлюдненої фінансової звітності реальних підприємств, підготовленої за МСФЗ. Ці компанії можуть бути прикладами для тих вітчизняних суб’єктів господарювання, які перебувають у процесі переходу до звітування за міжнародними стандартами. На думку авторів, обрані приклади з реальних звітів найбільшою мірою відповідають встановленим вимогам МСФЗ.

Приклади глав книги