Звіт про управління. Загальні рекомендації по структурі

Звіт про управління.
Загальні рекомендації по структурі

№03-04, Січень 2019 – БУХГАЛТЕР & ЗАКОН

В другій частині циклу ми розглянемо рекомендовану структура та приклад подання вступних частин звіту про управління.

Загальна структура звіту про управління

На виконання п. 2 ст.11 Закону про бухоблік Мінфін України у грудні 2018 року наказом №982 від 07.12.2018 р. затвердив Методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Цей документ розкриває зміст інформації, яка має бути наведена у звіті про управління підприємствами та організаціями України.
В обсязі, необхідному для розуміння розвитку, діяльності та стану підприємства, аналіз має включати необхідний для такого виду діяльності обсяг фінансових та не фінансових показників, включаючи інформацію екологічної та соціальної спрямованості. Для середніх підприємств передбачено спрощений обсяг інформації, що підлягає включенню до звіту про управління.
Звіт про управління як супровідний документ до річної фінансової звітності містить посилання на суми, подані в річній фінансові звітності, а також додаткові пояснення щодо таких сум (де це доречно).
Відповідно до розділу II Методрекомендацій, у звіті про управління має бути інформація за такими напрямками (див рис.1):

Рисунок 1. Структура звіту про управління згідно з Методрекомендацій

Особливості структури звіту окремих категорії суб’єктів

Середні підприємства включають до звіту спрощений обсяг інформації за зазначеними напрямками. Натомість великі підприємства, що становлять суспільний інтерес, і чисельність працівників яких перевищує 500 осіб, додатково мають включати таку інформацію:
1) стислий опис бізнес-моделі діяльності;
2) опис політики, яку провадить підприємство стосовно таких питань:
 охорона довкілля;
 соціальні питання та щодо соціального захисту працівників;
 поваги прав людини;
 боротьба з корупцією та хабарництвом;
3) результат такої політики;
4) основні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства та спроможність підприємства ефективно управляти цими ризиками;
5) нефінансові ключові показники діяльності, що характеризують відповідну діяльність підприємства.
Якщо інформацію щодо певного питання розгорнуто розкрито у примітках до фінансової звітності, то у звіті про управління достатньо буде залишити посилання на відповідну примітку.
Лістингові компанії (емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію) додатково ще готують інформацію про корпоративне управління.
Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог статті 40-1 Закону про цінні папери та статті 12-2 Закону про фінпослуги.
Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог статті 40-1 Закону про цінні папери.
Варто зазначити, що зміст звіту про управління, передбачений у Методрекомендаціях, в цілому відповідає вимогам європейських Директив 34/ЄС та 95/ЄС. Щоправда, параграф 9 Директиви 95/ЄС компаніям, які зобов’язані готувати звіт про управління, замість прямих вимог Директив дозволяє використовувати загальноєвропейські або міжнародні підходи, зокрема Положення з практики «Коментарі керівництва», Глобальний договір ООН, стандарти GRI, EMAS та інші.

Вступ та загальна інформація про суб’єкта, що звітує

Розглянемо детальніше зміст інформації у відповідних розділах звіту.
Звіт про управління зазвичай починається із звернення найвищого керівництва до користувачів звітності, у якому коротко говориться про бізнес суб’єкта господарювання, минулі та майбутні очікування, досягнуті результати і обставини, які тому сприяли або навпаки, через які не вдалось досягти всього запланованого.
У прикладі 1 подається витяг зі звіту ПАТ «Укрзалізниця» .

Приклад 1.
Звернення голови наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця»

Сьогодні ми з вами є свідками того, як ПАТ «Укрзалізниця» розпочинає рух шляхом докорінних змін. Нові стандарти та процедури для забезпечення прозорості й ділової доброчесності, відповідальність та тісна співпраця з бізнесовими партнерами, пасажирами, місцевими громадами, взаємодія з навколишнім середовищем, інакше кажучи, з усією Україною, – усе це, безумовно, зробить внесок у досягнення нашої місії з підтримки економічного розвитку країни та мобільності її громадян у стійкий, ефективний та дієвий спосіб.
Позитивні зміни, які ми бачимо в Компанії, також демонструють потенціал ПАТ «Укрзалізниця» та вказують нові обрії для подальших ефективних кроків у напрямі поглиблення співпраці з європейськими інституціями та підприємствами.
Так у 2017 році було виконано значну частину робіт щодо побудови Бескидського залізничного тунелю – частини Пан’європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України. Новозбудований тунель було відкрито у 2018 році.
Ми прагнемо, щоб українське суспільство відчуло наші успіхи через поліпшення послуг, а бізнес-партнери визнали та високо оцінили непорушність єдиних «правил гри» для всіх. Діючи таким чином, ми створюємо відповідні умови, за яких ефективне управління Компанією зможе отримати широку суспільну підтримку, а інші державні підприємства візьмуть за взірець найкращу практику Товариства.

 Джерело: https://www.uz.gov.ua/about/investors/
За напрямом «Організаційна структура та опис діяльності підприємства» стисло описується:
— організаційна структура підприємства;
— стратегія та цілі;,
— сфера діяльності (географічне розміщення, галузь бізнесу, основні продукти);
— інформація про маркетингове положення у різних сегментах діяльності підприємства (за наявності такої інформації) тощо.
У наступному прикладі наведено витяг з відповідного розділу звіту Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Приклад 2
II. ПРО КОМПАНІЮ
ДП «НЕК «Укренерго» – енергетична компанія зі 100% державною власністю. Має функції оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами. Підприємство належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Наша місія
Створити умови доступу споживачів до конкурентного та прозорого ринку електричної енергії, а також рівні можливості для всіх учасників ринку щодо використання інфраструктури магістральних та міждержавних електричних мереж.
Наша мета
Інтеграція енергосистеми України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

Ключові завдання
• Стабільне та ефективне функціонування ОЕС України – ми відповідаємо за її цілісність та надійність роботи.
• Досягнення економічних результатів, достатніх для забезпечення функціонування та розвитку компанії.
• Дотримання екологічної безпеки.
• Гарантування соціального захисту та безпечних умов роботи працівників.

Ми забезпечуємо:
• єдиний режим роботи ОЕС України та взаємодію з енергосистемами сусідніх країн;
• баланс виробництва, споживання електроенергії та потужності;
• експлуатацію, утримання та розвиток магістральних і міждержавних електромереж 220-750 кВ;
• передачу електроенергії від електростанцій до енергопостачальних компаній та на зовнішній ринок.

Стандарти якості
Впроваджені нами системи управління якістю, екологією, гігієною та безпекою праці відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:2007.
Для встановлення єдиних технічних вимог до модернізації та нового будівництва магістральних мереж ми розробили і запровадили у лютому 2017 року Стандарт підприємства «Технічна політика ДП «НЕК «Укренерго» щодо розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних мереж» (СОУ НЕК 20.261:2017).
Дотримання вимог та положень Технічної політики є обов’язковим для всіх суб’єктів, що реалізують договірні зобов’язання з компанією.

ПІДРОЗДІЛИ
Апарат управління
Головний офіс ДП «НЕК «Укренерго» розташований у Києві. Структура Укренерго побудована за регіональним принципом і об’єднує головний офіс, вісім електроенергетичних систем та відокремлені підрозділи. До функцій енергосистем належить передача електроенергії магістральними та міждержавними електромережами та їх експлуатація. До структури компанії входять також чотири відокремлені підрозділи з іншими функціями.

Електроенергетичні системи:
ДНІПРОВСЬКА ЕС (м. Запоріжжя)
Електрозабезпечення Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей та частини Донецької області на території площею 84 тис. кв. км.
ЗАХІДНА ЕС (м. Львів)
Електрозабезпечення Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей загальною площею 88,7 тис. кв. км.

УКРЕНЕРГОСЕРВІС (М. Київ)
Сервісні функції для забезпечення ефективності управління, створення можливостей та умов для здійснення основної ліцензійної діяльності Укренерго, а також для досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку (забезпечення будівництва, закупівлі, транспорт, інформаційні послуги, поліграфія, харчування тощо).

Підрозділи на тимчасово окупованих територіях:
ВП «Південьенергопром» (АР Крим), ВП «Пансіонат «Енергетик» (АР Крим), ВП «ОЗК «Семидвір’я» (АР Крим), частково ВП «Донбаська електроенергетична система» (частина Донецької та Луганської областей), ВП «Кримська енергетична система» (АР Крим).

Джерело: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/05/UKRENERGO_NF_Report_2017.pdf

Також на цю тему читайте статті:
“Звіт про управління: історичні й законодавчі передумови складання”
“Звіт про управління: і знову про фінанси”;
“Звіт про управління: ризик-менеджмент, інновації, прогнози”;
“Звіт про управління: екологічні та соціальні аспекти”;
“Звіт про управління: управління бізнесом”.

Сергій Рогозний,
аудитор, консультант з МСФЗ,
член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ

Алла Озеран
аудитор, д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»