Перехід на МСФЗ

Глава 8. Додаткові вимоги до оцінок та розкриття у фінансовій звітності

Сучасні вимоги до звітності полягають у максимальному забезпеченні користувачів інформацією, яка б дозволяла їм зробити обґрунтовані припущення щодо подальшого розвитку компанії.

Глава 7. Доходи, витрати та результати діяльності

Визнані доходи мають ключове значення для бізнесу, оскільки покривають витрати, забезпечують виконання зобов’язань підприємства перед іншими суб’єктами та бюджетом, а також саме вони є базою для розрахунку прибутку.